KPI

Key Performance Indicators

We horen er dagelijks over.  In school, op het werk en sommigen onder ons durven het ook meenemen naar huis …

Laat me even duidelijk stellen dat ik toch door middel van mijn blog gewoon duidelijk wil maken hoe nuttig en resultaatgericht coaching is.

Eerder schreef ik al dat zinvol leven (en een coach helpt je absoluut op weg) beter is dan gewoon genieten.

Nu wil ik je uitnodingen om eens voor je zelf na te gaan waar jouw KPI voor staat.

Ook voor Key Performance Indicator !  Fijn, hoe helpt dit meetinstrument je om welk resultaat te behalen?  In welke context wil je dit inzetten?  Waar?  Met wie? Wanneer?

Of is het Keep People Informed ! Welke risico’s kan dit met zich meebrengen?  Welk effect heeft jouw huidige manier  van communiceren op jouw omgeving?

Of is het Keep People Involved, Interested of Inspired?

Get people inspired, interested en involved!  Dat is waar het voor mij persoonlijk om gaat in coachingssessies.

Piekeren (en dan zijn we aan het denken) over je gezondheid of die van je geliefden, boos zijn op het weer of de file, … het is zinloos maar we doen het allemaal in meer of mindere mate.  En daarmee zitten we onszelf flink in de weg.  Volgens het stoïcisme, een 2300 jaar oude levensfilosofie, is je uitsluitend druk maken over dingen waarop je invloed hebt dé weg naar een goed een gelukkig leven.

De persoonlijke ontwikkelingsexpert Stephen Covey legde naar mijn gevoel hier de basis hiervoor vast in zijn ‘Cirkel van invloed’. 

De binnenste ring is de cirkel van controle.  Daarin staat alles waarover we direct de controle hebben.  Denk aan zelfzorg, hoe we onze tijd besteden maar ook : onze gedachten.

Leven als een stoïcijn betekent dus dat je je steeds afvraagt : kan ik hier iets aan doen en wil ik dat? Is het antwoord twee keer ‘ja’, dan is het tijd voor actie. De rest laat je zoveel mogelijk los.  Het vergt wat oefening maar scheelt ontzettend veel stress. 

En kijken naar kunst kan helpen om in deze oefening te gaan.

Kunstenaar Luc Martinsen Titel : De eenzame schoenmaker https://art-line.be/exposities/luc-martinsen/

Loslaten? Onlangst vertelde ik aan iemand die mij zeer dierbaar is dat ik onmogelijk kan loslaten!  Want als je iets loslaat dan laat je het vallen met risico op schade. 

Laten we van loslaten naar toelaten evolueren.

Evolueren is een ander woord voor veranderen en om de eerste stappen naar verandering te bespreken, bied ik je graag een koffie aan!  Welkom.

Jonge medewerkers in een team

/ motivatie versus goesting

Organisatie, personeel, collega’s, medewerkers en waarom niet leidinggevenden … zouden dat de ingrediënten van een team zijn??

Een coach is de facilitator van het leerproces, het schrijfproces.

    Faciliteren is voor mij ook linken duidelijk benoemen.

En tussen de eerste twee zinnen heb ik deze week een persoonlijk ervaring beleefd die ik graag met jullie deel.

Vorige week heb ik een boeiende vernissage georganiseerd  (www.art-line.be) en in de nasleep daarvan had ik een paar opdrachten voor onze ‘vaste freelancer’.

Deze reargeerde  pas twee dagen later op mijn vragen alsook op mijn reactie waar toch enige ergernis tussen de lijnen duidelijk leesbaar was.  En in de reactie stond dat ik een vraag gesteld had op zondag en dat die jong zelfstandige op zondag niet werkt !

In een vlaag van verbijstering riep ik tegen mijn laptop ; ‘het antwoord op jouw vraag ‘how future proof am I and how future proof is my business’ ken ik !!

Emotie dus.  En ook deze moeten een plaats krijgen en zelf meer en meer.

Ook ik als coach kom die natuurlijk nog tegen.  En ik geef nog meer toe … ik had zin om te bellen met de gouden raad ; ga toch weer in dienstverband werken met dergelijke mentaliteit.

Dus ik gaf me zelf zonder enig mandaat toestemming om van klant naar mentor naar coach te gaan.  En dat is niet de bedoeling.

Maar hoe graag we ook zouden willen, mensen veranderen kunnen we niet!  Het is namelijik al moeilijk genoeg om zelf in de verandering te brengen.

Een team aansturen is best een opdracht want er is de constante evolutie.  Een klant (kmo) van mij geeft toe moeilijk om te kunnen met de mentaliteit van de jonge werknemers.  Ik oordeel niet, doe mijn job als coach en ben blij op het einde van het gesprek de perceptie van mijn klant op zijn personeel enigsinds veranderd te hebben.

En een paar weken later maak ik hetzelfde mee.

Lange tekst om te zeggen ; teams en teamdynamieken veranderen voortduren.  Er mag wel eens weerstand zijn maar de uitdaging is dan steeds weer om deze weerstand glashelder te benoemen.

En dat is het resultaat van coaching.  Het glashelder benoemd krijgen van emoties en deze communicatie dan nog oprecht kunnen vertalen naar positieve, constructieve feedback.   

En de uitkomst van positieve, constructieve feedback is steevast hogere intrinsieke motivatie.

Een deel van mijn motivatie in mijn coachingactiviteit is om deze feedback te ‘installeren’ in organisaties en dit op alle niveaus en dus niet enkel tussen de niveaus.   Ik verklap het graag : babbelen en vertrouwen zijn voor mij de basis van elke relatie en dus ook de basis voor feedback.

Gagnant gagnant.  En hoe vertalen we dit in het Nederlands? 

Welkom om ‘gewoon’ eens te praten over uw ervaringen met uw team, uw college of uw (jonge) leverancier?  Zin om eens te praten over de intrinsieke motivatie uw ‘omgeving’?

Bel me gerust om een afspraak te maken.text

Zinvol leven

Zinvol leven is beter dan genieten.

Natuurlijk is er niets mis met genieten, mits het bijvangst is en geen levensdoel.  Aristoteles zei dat meer dan 2000 jaar geleden al, maar ook recent onderzoek laat zien dat we écht gelukkig worden van het gevoel dat ons leven zin heeft.

Volgens de Canadese hoogleraar Paul (mooie naam) Wong is zingeving zelfs het antwoord op de toenemende behoefte aan psychische hulp in onze maatschappij.

‘Niet nog meer diagnoses, pillen en psychiaters, maar het op gang brengen van de menselijke vaardigheid om betekenis te geven aan het leven.’

Wat ons leven vooral zinvol maakt, is de verbondenheid met anderen.

En weten we niet al lang dat daarvoor eerst verbondenheid met onszelf nodig is?

Het is dus belangrijk om een samenhangend verhaal te creëren over wie je diep vanbinnen bent en wat de rode draad is in je leven: je ‘narratieve identiteit’.   Narratief is volgens de Dikke Van Dale ‘op de manier van een verhaal’.

En een verhaal vertellen werkt ondersteunend om betekenis aan je leven te geven.

Jouw levensverhaal is in alle geval boeiend en een fantastisch fundament. 

Voor coaching in bedrijven is het vertalen van het verhaal naar de medewerkers en alle betrokken partijen het doel.  De missie en de waarden worden steeds belangrijker om duurzaam te ondernemen en te beslissen.

Om dat verhaal te vertellen haal ik er graag de definitie van coaching bij volgens het ICF (International Coaching Federation).

“𝘊𝘰𝘢𝘤𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘴 𝘦𝘦𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘯𝘦𝘳𝘴𝘤𝘩𝘢𝘱 𝘵𝘶𝘴𝘴𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘢𝘤𝘩 𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘢𝘤𝘩𝘦𝘦 𝘪𝘯 𝘦𝘦𝘯 𝘴𝘵𝘪𝘮𝘶𝘭𝘦𝘳𝘦𝘯𝘥 𝘦𝘯 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘦𝘧 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴 𝘥𝘢𝘵 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘢𝘤𝘩𝘦𝘦 𝘪𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘦𝘦𝘳𝘵 𝘰𝘮 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘰𝘧 𝘩𝘢𝘢𝘳 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘰𝘯𝘭𝘪𝘫𝘬𝘦 𝘦𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦𝘭𝘦 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪𝘦𝘦𝘭 𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘹𝘪𝘮𝘢𝘭𝘪𝘴𝘦𝘳𝘦𝘯.”

Deze definitie benadrukt dat coaching een partnerschap is tussen de coach en de coachee, waarbij de coach als facilitator optreedt van het leerproces,  het schrijfproces of het persoonlijk ontwikkelingsproces om zo de coachee te ondersteunen bij het bereiken van zijn/haar doelen en het realiseren van het potentieel.

Wil ook jij aan je levensverhaal beginnen schrijven?  Laat daarbij nare ervaringen niet weg, want ook die (of net die) vormen je. 

Vraag me gerust hoe ik een partnerschap invul met mijn coachees om hen te stimuleren om aan de slag te gaan.  Om te worden wie ze zijn.

Coaching gaat namelijk altijd over verandering.

Graag tot gauw voor een (virtuele) koffie?!

Paul

“zijnswijze” is niet wat doe ik maar wie ben ik

Het beeld hierboven van onze goede vriend-kunstenaar Lieven Debrabandere www.moerdijk.be

“De taak die we onszelf moeten stellen is niet om ons veilig te voelen, maar om onzekerheid te kunnen verdragen.”

Erich Fromm

Beste lezers,

Dat ik terug begin met het schrijven op mijn blog heeft niets te maken met voornemens.

Het is uit pure goesting.

Vorig jaar heb ik mijn verrijkende, bezielende opleiding Bloom bij Training & Coaching Square afgerond.   Bloom staat voor doel- en identiteitsgericht coachen.   “Een revolutionair programma om vanuit mijn kracht te coachen rond evolutie, identiteit en purpose.” 

Bron : https://trainingcoachingsquare.be/coaching-mentoring-academy/trainings/bloom-coachen-en-managen-op-identiteitsniveau/

Purpose??  Inderdaad!  Alweer een Engels woord.  En in mijn job als coach en bij het bespreken van de samenwerkingsverbanden met collega’s coaches waarover ik binnenkort meer info vrijgeef (en onthoud alvast het woord Goesting), heb ik steeds gezegd dat ik zoveel als mogelijk zal vermijden om trainingen, lezingen te geven met in de aankondiging: leadership, change, leadership values, …  Maar soms is het Engelse woord gewoon good enough om niet vertaald te worden.

Purpose dus. 

Doel in onze mooie taal.  Het doel van coaching is het faciliteren van denkprocessen.  Ik ben in wording van wie ik ben en ik (coach) wil je in beweging zetten.    

Vorige week had ik het voorrecht om een paar Webinars bij te wonen.  Een daarvan ging over de toekomst van werk.  De trainer van dienst was Kathleen Bosman.

How future-proof is your company?

How future-proof are you?

Twee vragen spelen sinds die dag in mijn hoofd.  Hoe gewapend ben ik als persoon tegen de toekomst en hoe gewapend is mijn organisatie tegen de toekomst?

En toevallig lees ik dan ook in de Tijd dd. 17 januari dat uit het PwC-onderzoek een diepgewortelde overtuiging spreekt dat AI een enorme versneller wordt van verandering en disruptie. Een ruime meerderheid van de bedrijfsleiders ziet vooral voordelen, zoals meer efficiëntie en een betere kwaliteit van producten en diensten. 

Tegelijk houden ze rekening met meer concurrentie, nieuwe bedrijfsmodellen en de nood aan nieuwe vaardigheden.

De opkomst van AI is mee de oorzaak van een bijna existentiële onzekerheid bij CEO’s.  Driekwart van hen heeft de voorbije vijf jaar beslissingen genomen met een grote of zeer grote impact op hun bedrijfsmodel.

En dit is nu net de snelle verandering waarin ik bedrijven en mensen wil ondersteunen.

De lange intro van PwC om aan te tonen dat het menens is.   De medewerkers van morgen moeten dus de onzekerheid kunnen verdragen.  Onzekerheid is namelijk de enige zekerheid waarmee we dagelijks te maken zullen hebben.

Als coach begeleid ik u graag om de meest gevraagde vaardigheden van de toekomst aan te leren.

Meer dan ooit zal het creatief en innovatief denkvermogen van de mens nodig zijn in de toekomst.

Dit staat haaks op het angst- en controle denken van vandaag en vraagt een shift in de mindset en een shift in de competenties. 

Merkt u de link met het faciliteren van denkprocessen?

Als coach begeleiden wij u graag op weg naar volgende spontane vaardigheden;

Kritisch denken,

Emotionele intelligentie,

Creativiteit,

Samenwerken,

Flexibiliteit,

Echt leiderschap,

Nieuwsgierigheid en

Continu leren.

Meer weten?  Bel me en we drinken met graagte een koffie om af te stemmen wat je nodig hebt.

Tot zeer gauw,

Paul

Corona ?

Corona

Neen, we gaan ons hoofd niet breken op het vinden van de ideale match per letter.

Complex, Omarm, Relax, Onzeker, Nu, Aanzienlijk is toch een spontane invulling die mij te binnen schiet bij het typen van dit stukje.

In deze tijden gaat het mij vooral om hoe het met jullie gaat.

Zijn we al gewoon aan de nieuwe standaarden van gewone boodschappen doen?  Zijn we al gewoon aan het feit dat scholen dicht zijn (en dus vanop afstand werken)?  Zijn we al gewoon aan dagelijks nieuws over hetzelfde onderwerp?  Zijn we al gewoon aan onze veranderde werksituatie?

Maar vooral – wat ga ik doen vandaag wat ik morgen eigenlijk niet meer wil doen?!

En ook in deze tijden was het ook voor mij niet evident om standvastig in de praktijk mijn slogan ‘stop met nadenken en start nu met voordenken’ consequent toe te passen.

En toch … het helpt.  Nadenken heeft geen zin, lees gerust brengt nu niets op.

Voordenken is een uitdaging in onzekere tijden.  En onzekere tijden zijn het zeker.  We voorkomen waar mogelijk veralgemeningen maar mensen die beweren dat ze deze tijden niet als aanzienlijk uitzonderlijk ervaren, kennen de geschiedenis niet, gaan niet naar de supermarkt, lezen geen kranten, kijken niet naar het nieuws, kortom leven niet in het nu.

Uitdagingen mogen we omarmen.  We weten niet wanneer we weer naar onze fysieke werkplek kunnen én mogen.

Ik nodig jullie wel uit om nu al eens in te voelen wat je daar gaat veranderen.  Wat ga je daar anders doen dan vroeger.  Coaching gaat in essentie om verandering.

Best wel eenvoudig om het zo te lezen?  Maar zeker complex om al met een paar woorden te omschrijven.

DOEN : Neem een blad papier of je klavier en maak twee kolommen.  Eentje ‘voor Corona’ (links of ook te benoemen als ‘nu’ en eentje ‘na Corona’ (rechts of ook te benoemen als ‘veranderde – verbeterde situatie).  In iedere kolom omschrijf je kort, glashelder en krachtig een situatie waar jij alleen invloed op hebt.  Enkel je eigen potentieel – en dus geen medewerking van collega’s of leidinggevenden – moet volstaan om ook de rechter kolom aan te vullen.

HULPMIDDELTJE : Het verschil tussen wie je bent en wie je wil zijn, is gewoon wat je doet.

Zo heb ook ik leren omarmen dat ik moet uitmaken of ik wel wil én kan coachen via online tools.

Mijn overtuiging was dat ik niet aanzienlijk kon bijdragen tijdens een coachingsessie tot het gewenste resultaat van mijn coachee zolang we niet in dezelfde ruimte zitten.

En na twee online coachingsessies heb ik deze overtuiging al even aanzienlijk herzien (ook dat is verandering).

DOEN : Contacteer mij gerust om een volledig gratis intake in te plannen.  Dat gesprek neemt maximaal 30 minuten van jouw kostbare tijd in beslag en binnen  die tijd geef ik je alle tijd om maximaal in te voelen wat er speelt.

HULPMIDDELTJE : Inplannen wanneer je me belt of mailt.

Want, meer dan ooit stellen we ons vragen.  Meer dan ooit worden onze grenzen van veerkracht op de proef gesteld en meer dan ooit blijf ik alweer overtuigd dat vele mensen willen groeien in hun bewustzijn en gewoon dat kleine duwtje van een professionele coach nog missen.

Twijfel is geen goede raadgever.  Bel en voel of een coachingtraject je persoonlijk verder kan helpen. 

Ik kijk er alvast naar uit om kennis met jullie te maken.

Paul

ICF Certified Coach

“Als je van één ding zekerheid kunt hebben in het zakendoen, dan is dat onzekerheid.”

Stephen Covey

“De taak die we onszelf moet stellen is niet om ons veilig te voelen, maar om onzekerheid te kunnen verdragen.”

Erich Fromm

Info-sessie loopbaancoaching Lineair 10 juli om 19u00

Kom uit je comfortzone en ga voor succes
Veranderen is lastig. Dat geldt voor ons allemaal. En toch … Blijf je liever vastzitten in die ongewenste situatie dan écht voor jezelf te kiezen en de koe bij de hoorns te vatten? Jij kiest. Een verandering inzetten of nieuwe gewoontes aannemen: je loopbaancoach ondersteunt je bij elke stap die je zet. En voor je het weet kijk je om en denk je: dat heb ik toch maar weer mooi gedaan! Dus: hoezeer gun jij jezelf dat succes?

Wijsheid

“Wijsheid

Wijs is anders dan geleerd.

Nee… geleerd is niet verkeerd

Maar wijs, dat is heel and’re koek

Minder hersens… minder boek

Wijsheid is voor ’t grootste part

Iets meer denken met het hart.

Toon Hermans

Uit ‘Wijs is anders dan geleerd zijn mooiste levenswijsheden’ Uitgeverij Lannoo

Bedankt Toon Hermans zaliger. Ik las dit stukje deze morgen en wilde toch even delen met jullie dat ook deze grote meneer al praat over DVD. (Denken, Voelen, Doen)

Voelen noemt hij dus denken met het hart.

En dat is nu net zo uniek aan coaching.  Een coach nodigt je uit om zelf te zoeken, met al het potentieel dat in je zit, naar een andere aanpak.

Al heel vaak heb ik gehoord dat het niet vanzelfsprekend is om het denken uit te schakelen. En de openheid gebiedt mij toe te geven dat ik er ook heel vaak mee worstel om het denken uit te schakelen.

Door nu te lezen dat denken met het hart ook kan, geeft mij dat alvast een volledig ander perspectief.

Ik kan dus bewust aan de slag met het mij eigen maken van minder rationeel denken. Om te geraken bij meer ‘denken-met-het-hart’ zal ik oefenen.

Mijn denken (interne dialogen met minder constructieve vragen aan mezelf die meestal beginnen met waarom) is een patroon.

In veel coachingsessies komen er bewust gewoontes aan de oppervlakte die we samen exploreren met het doel ze te hervormen, om te vormen, kenteren, rechtzetten of tout court in orde te zetten.

Daarom is een geheugensteuntje – ook wel verankering genoemd – handig. Koppel de uitdaging aan iets wat je bij je hebt: je telefoon, je horloge, of een balpen bijvoorbeeld. Elke keer je het voorwerp ziet, denk aan je voornemen om je gedrag aan te passen.  In mijn voorbeeld dus evolueren naar denken-met-hart.

Want coaching is een uitdaging … met als voornaamste doel het implementeren van een bestendige, duurzame perceptieverruiming.

Wil je meer weten hierover?

Neem vrijblijvend contact en we stappen met graagte in de ontdekking.

 

 

Persoonlijkheidstypes

“Vragenlijsten, persoonlijkheidstesten, … ik heb het echt niet voor die dingen.”

Dat is nu een mooi voorbeeld van een statement waarmee de coach heel wat te doen kan hebben. Want zegt de coachee niet door dit te zeggen?

Laat ons duidelijk zijn : een coach gaat niet terug in het verleden. Als coach krijgen wij enkel veerkrachtige mensen op bezoek en kijken wij dus voornamelijk naar de toekomst. Die toekomst begint vandaag, nu dus. Ik sta graag wel eens stil bij het heden en het nu. Enkel als het gaat om de leuke dingen van het heden zoals daar zijn onze vier kinderen, onze hechte vriendenkring, onze professionele verwezenlijkingen.

Echter, als het gaat om de Enneagramtest die ik onlangs heel eerlijk en oprecht invulde en het daaropvolgend rapport van 42 pagina’s lang onder de ogen kreeg had ik spontaan twee opties ; die testen deden het nooit voor mij, dus nu ook niet of lezen en vooral snel parkeren.

Herkenbaar? Beste lezer, het enige antwoord hierop is ja. Als coach tijdens mijn werk mag ik geen oordeel hebben maar tijdens het schrijven aan mijn blog dus lekker wel. Als het antwoord neen is, dan kan ik u melden dat u tot de overgrote meerderheid van de Belgen behoort die leeft en laat leven en bijgevolg niet bezig is met “bewust-zijn”. You’re a human doing but not a human being. Als het antwoord ja is, dan deel ik hier graag wat het met mij gedaan heeft.

De twijfels die je ondertussen verwoord hebt en bijgevolg bestaansrecht hebben, komen in dergelijke test heel hard naar boven. Die heb ik voor mezelf opgelijst en dat was behoorlijk pijnlijk. Want dan pas kan je zelfbegrip tonen voor de situatie waarin je zit. Jij zit namelijk aan het stuur van je leven en niemand anders. En pas vanaf nu kan het werk aan jezelf echt beginnen. De perceptie kan verruimd worden en een haalbaar actieplan kan opgesteld worden. Enkel in overleg met jezelf weet je waar je zal uitkomen.

Tijdens deze vakantie wens ik jullie allen zo een paar reflectiemomentjes. Schrijf gerust de zin op die plots in je opkwam en breng het stuk papier mee als je op intakegesprek komt.

Ondertussen volg ik een accreditatietraining bij Alert Management om inzichten te verwerven om op een optimale wijze gebruik te maken van de informatie die aangerijkt wordt door de KOAN-PersoonlijkheidsIndicator (KOAN-PI).

De KOAN-PI is een zeer rijk instrument dat gebaseerd is op uitgebreid onderzoek met een empirische inslag. Eigen aan empirische instrumenten is dat de informatie uit de schalen als het ware als een lappendeken is opgebouwd.

Geïnteresseerd?  Bel 0473 91 79 11

Communicatie

Het nut van communicatie.

Doorheen de jaren leren we allemaal communiceren en bijgevolg denken we dat we dat kunnen.

Door zelf kinderen te hebben merk je heel vaak dat communicatie toch een individuele skill blijft. En toch doet ook bij de ontwikkeling van deze skill de plaats waar je wieg stond er toe. Zo merk je zeer duidelijk bij de ruime en vrienden- en kennissenkring dat kinderen de vormen van communicatie van hun ouders overnemen.

Communicatie is het uiten, veruitwendigen van wat er leeft bij de spreker, schrijver.

En toch verloopt de communicatie niet altijd vlot.

De oorzaak van minder goede communicatie is het zichzelf niet willen blootgeven of de gesprekspartner niet willen kwetsen. Zoals steeds bij de (on)bewust moeilijkere topics (professioneel maar ook privé) is hier de onbewuste drijfveer om niet open en duidelijk te communiceren meestal een diep verankerde angst.

Een promotie die verwacht wordt of een best intensieve periode kunnen dus automatisch zorgen dat de open communicatie niet vrijuit gevoerd wordt.

Personen die beweren niet snel boos te zijn of niet snel onder de indruk te zijn van mededelingen, kunnen daarmee twee mogelijke reacties losmaken.   Zij nodigen misschien juist uit om met zo weinig omwegen direct tot de essentie te komen of zij maken dermate veel indruk dat daardoor hun gesprekspartner duidelijk dit gedrag kopieert (pacing) waardoor enkel nog rond de essentie gepraat wordt.

Het gevaar is dan dat er gepraat wordt maar niet meer gecommuniceerd vanuit de buik waardoor een groot deel authenticiteit verloren gaat.

Tijdens coachingstrajecten nodig ik al mijn coachees uit (ook zij die beweren zeer introvert te zijn) om open en vanuit de buik te communiceren. Eye-opening voor iedereen tot op heden en alweer een gegronde reden om in een coachingstraject te stappen want iedereen kan het leren.

Tijdens een vrijblijvend intakegesprek neem ik graag de tijd om toe te lichten hoe ik daarin slaag.

Intro

Een blog ?

Wat is de bedoeling? En eigenlijk nog meer : wat is mijn bedoeling, want ik schrijf hem toch?

Wel, als ik glashelder mag communiceren dan is de hoofdbetrachting van deze blog om zo veel mensen naar een coach te krijgen.

En ja, je hebt genoeg coaches. Ons beroep is nog niet beschermd. Ik wil jullie dan ook duidelijk maken dat je beter op gesprek gaat bij een gecertificeerd coach als bij een zichzelf verklaard pastoor.

Wat kan je van een coach verwachten?

Een coach die al heel wat kilometers in zijn / haar coachingstoel gezeten heeft, kan u zeker helpen bij het aanrijken van handvaten. Handvaten om de verandering die je wil inzetten ook daadwerkelijk in te zetten. Door in te zoomen op je totale aanwezigheid (en hier bedoel ik dus niet enkel de uitgesproken woorden maar ook de lading die je er zelf aan geeft in combinatie met je lichaamstaal) slagen we er zeker in om bepaalde aspecten van je leven op een totaal andere manier te bekijken.

De coach is hier enkel begeleider van het proces en jij zet de ‘deur-naar-binnen’ die we samen optrokken tijdens een gesprek steeds verder open. Of althans, jij hebt vanaf dan de sleutels in de hand om deze deur te openen of te sluiten en alle standen die daartussen liggen.

Waarom schrijf ik een blog?

Als je beslist om in een coachingstraject te stappen (en daarvoor leg je best nu al een afpraak vast voor een zogenoemd intake-gesprek van maximaal een half uur) dan vind ik het best aangenaam dat je ook een beetje achtergrond hebt over je coach. Al mijn teksten gaan direct over zaken die me ooit diepgeraakt hebben of me nog steeds raken.   Want de zoektocht naar je bewuste waarden en overtuigingen stopt nooit.