Corona ?

Corona

Neen, we gaan ons hoofd niet breken op het vinden van de ideale match per letter.

Complex, Omarm, Relax, Onzeker, Nu, Aanzienlijk is toch een spontane invulling die mij te binnen schiet bij het typen van dit stukje.

In deze tijden gaat het mij vooral om hoe het met jullie gaat.

Zijn we al gewoon aan de nieuwe standaarden van gewone boodschappen doen?  Zijn we al gewoon aan het feit dat scholen dicht zijn (en dus vanop afstand werken)?  Zijn we al gewoon aan dagelijks nieuws over hetzelfde onderwerp?  Zijn we al gewoon aan onze veranderde werksituatie?

Maar vooral – wat ga ik doen vandaag wat ik morgen eigenlijk niet meer wil doen?!

En ook in deze tijden was het ook voor mij niet evident om standvastig in de praktijk mijn slogan ‘stop met nadenken en start nu met voordenken’ consequent toe te passen.

En toch … het helpt.  Nadenken heeft geen zin, lees gerust brengt nu niets op.

Voordenken is een uitdaging in onzekere tijden.  En onzekere tijden zijn het zeker.  We voorkomen waar mogelijk veralgemeningen maar mensen die beweren dat ze deze tijden niet als aanzienlijk uitzonderlijk ervaren, kennen de geschiedenis niet, gaan niet naar de supermarkt, lezen geen kranten, kijken niet naar het nieuws, kortom leven niet in het nu.

Uitdagingen mogen we omarmen.  We weten niet wanneer we weer naar onze fysieke werkplek kunnen én mogen.

Ik nodig jullie wel uit om nu al eens in te voelen wat je daar gaat veranderen.  Wat ga je daar anders doen dan vroeger.  Coaching gaat in essentie om verandering.

Best wel eenvoudig om het zo te lezen?  Maar zeker complex om al met een paar woorden te omschrijven.

DOEN : Neem een blad papier of je klavier en maak twee kolommen.  Eentje ‘voor Corona’ (links of ook te benoemen als ‘nu’ en eentje ‘na Corona’ (rechts of ook te benoemen als ‘veranderde – verbeterde situatie).  In iedere kolom omschrijf je kort, glashelder en krachtig een situatie waar jij alleen invloed op hebt.  Enkel je eigen potentieel – en dus geen medewerking van collega’s of leidinggevenden – moet volstaan om ook de rechter kolom aan te vullen.

HULPMIDDELTJE : Het verschil tussen wie je bent en wie je wil zijn, is gewoon wat je doet.

Zo heb ook ik leren omarmen dat ik moet uitmaken of ik wel wil én kan coachen via online tools.

Mijn overtuiging was dat ik niet aanzienlijk kon bijdragen tijdens een coachingsessie tot het gewenste resultaat van mijn coachee zolang we niet in dezelfde ruimte zitten.

En na twee online coachingsessies heb ik deze overtuiging al even aanzienlijk herzien (ook dat is verandering).

DOEN : Contacteer mij gerust om een volledig gratis intake in te plannen.  Dat gesprek neemt maximaal 30 minuten van jouw kostbare tijd in beslag en binnen  die tijd geef ik je alle tijd om maximaal in te voelen wat er speelt.

HULPMIDDELTJE : Inplannen wanneer je me belt of mailt.

Want, meer dan ooit stellen we ons vragen.  Meer dan ooit worden onze grenzen van veerkracht op de proef gesteld en meer dan ooit blijf ik alweer overtuigd dat vele mensen willen groeien in hun bewustzijn en gewoon dat kleine duwtje van een professionele coach nog missen.

Twijfel is geen goede raadgever.  Bel en voel of een coachingtraject je persoonlijk verder kan helpen. 

Ik kijk er alvast naar uit om kennis met jullie te maken.

Paul

ICF Certified Coach

“Als je van één ding zekerheid kunt hebben in het zakendoen, dan is dat onzekerheid.”

Stephen Covey

“De taak die we onszelf moet stellen is niet om ons veilig te voelen, maar om onzekerheid te kunnen verdragen.”

Erich Fromm

Info-sessie loopbaancoaching Lineair 10 juli om 19u00

Kom uit je comfortzone en ga voor succes
Veranderen is lastig. Dat geldt voor ons allemaal. En toch … Blijf je liever vastzitten in die ongewenste situatie dan écht voor jezelf te kiezen en de koe bij de hoorns te vatten? Jij kiest. Een verandering inzetten of nieuwe gewoontes aannemen: je loopbaancoach ondersteunt je bij elke stap die je zet. En voor je het weet kijk je om en denk je: dat heb ik toch maar weer mooi gedaan! Dus: hoezeer gun jij jezelf dat succes?

Wijsheid

“Wijsheid

Wijs is anders dan geleerd.

Nee… geleerd is niet verkeerd

Maar wijs, dat is heel and’re koek

Minder hersens… minder boek

Wijsheid is voor ’t grootste part

Iets meer denken met het hart.

Toon Hermans

Uit ‘Wijs is anders dan geleerd zijn mooiste levenswijsheden’ Uitgeverij Lannoo

Bedankt Toon Hermans zaliger. Ik las dit stukje deze morgen en wilde toch even delen met jullie dat ook deze grote meneer al praat over DVD. (Denken, Voelen, Doen)

Voelen noemt hij dus denken met het hart.

En dat is nu net zo uniek aan coaching.  Een coach nodigt je uit om zelf te zoeken, met al het potentieel dat in je zit, naar een andere aanpak.

Al heel vaak heb ik gehoord dat het niet vanzelfsprekend is om het denken uit te schakelen. En de openheid gebiedt mij toe te geven dat ik er ook heel vaak mee worstel om het denken uit te schakelen.

Door nu te lezen dat denken met het hart ook kan, geeft mij dat alvast een volledig ander perspectief.

Ik kan dus bewust aan de slag met het mij eigen maken van minder rationeel denken. Om te geraken bij meer ‘denken-met-het-hart’ zal ik oefenen.

Mijn denken (interne dialogen met minder constructieve vragen aan mezelf die meestal beginnen met waarom) is een patroon.

In veel coachingsessies komen er bewust gewoontes aan de oppervlakte die we samen exploreren met het doel ze te hervormen, om te vormen, kenteren, rechtzetten of tout court in orde te zetten.

Daarom is een geheugensteuntje – ook wel verankering genoemd – handig. Koppel de uitdaging aan iets wat je bij je hebt: je telefoon, je horloge, of een balpen bijvoorbeeld. Elke keer je het voorwerp ziet, denk aan je voornemen om je gedrag aan te passen.  In mijn voorbeeld dus evolueren naar denken-met-hart.

Want coaching is een uitdaging … met als voornaamste doel het implementeren van een bestendige, duurzame perceptieverruiming.

Wil je meer weten hierover?

Neem vrijblijvend contact en we stappen met graagte in de ontdekking.

 

 

Persoonlijkheidstypes

“Vragenlijsten, persoonlijkheidstesten, … ik heb het echt niet voor die dingen.”

Dat is nu een mooi voorbeeld van een statement waarmee de coach heel wat te doen kan hebben. Want zegt de coachee niet door dit te zeggen?

Laat ons duidelijk zijn : een coach gaat niet terug in het verleden. Als coach krijgen wij enkel veerkrachtige mensen op bezoek en kijken wij dus voornamelijk naar de toekomst. Die toekomst begint vandaag, nu dus. Ik sta graag wel eens stil bij het heden en het nu. Enkel als het gaat om de leuke dingen van het heden zoals daar zijn onze vier kinderen, onze hechte vriendenkring, onze professionele verwezenlijkingen.

Echter, als het gaat om de Enneagramtest die ik onlangs heel eerlijk en oprecht invulde en het daaropvolgend rapport van 42 pagina’s lang onder de ogen kreeg had ik spontaan twee opties ; die testen deden het nooit voor mij, dus nu ook niet of lezen en vooral snel parkeren.

Herkenbaar? Beste lezer, het enige antwoord hierop is ja. Als coach tijdens mijn werk mag ik geen oordeel hebben maar tijdens het schrijven aan mijn blog dus lekker wel. Als het antwoord neen is, dan kan ik u melden dat u tot de overgrote meerderheid van de Belgen behoort die leeft en laat leven en bijgevolg niet bezig is met “bewust-zijn”. You’re a human doing but not a human being. Als het antwoord ja is, dan deel ik hier graag wat het met mij gedaan heeft.

De twijfels die je ondertussen verwoord hebt en bijgevolg bestaansrecht hebben, komen in dergelijke test heel hard naar boven. Die heb ik voor mezelf opgelijst en dat was behoorlijk pijnlijk. Want dan pas kan je zelfbegrip tonen voor de situatie waarin je zit. Jij zit namelijk aan het stuur van je leven en niemand anders. En pas vanaf nu kan het werk aan jezelf echt beginnen. De perceptie kan verruimd worden en een haalbaar actieplan kan opgesteld worden. Enkel in overleg met jezelf weet je waar je zal uitkomen.

Tijdens deze vakantie wens ik jullie allen zo een paar reflectiemomentjes. Schrijf gerust de zin op die plots in je opkwam en breng het stuk papier mee als je op intakegesprek komt.

Ondertussen volg ik een accreditatietraining bij Alert Management om inzichten te verwerven om op een optimale wijze gebruik te maken van de informatie die aangerijkt wordt door de KOAN-PersoonlijkheidsIndicator (KOAN-PI).

De KOAN-PI is een zeer rijk instrument dat gebaseerd is op uitgebreid onderzoek met een empirische inslag. Eigen aan empirische instrumenten is dat de informatie uit de schalen als het ware als een lappendeken is opgebouwd.

Geïnteresseerd?  Bel 0473 91 79 11

Communicatie

Het nut van communicatie.

Doorheen de jaren leren we allemaal communiceren en bijgevolg denken we dat we dat kunnen.

Door zelf kinderen te hebben merk je heel vaak dat communicatie toch een individuele skill blijft. En toch doet ook bij de ontwikkeling van deze skill de plaats waar je wieg stond er toe. Zo merk je zeer duidelijk bij de ruime en vrienden- en kennissenkring dat kinderen de vormen van communicatie van hun ouders overnemen.

Communicatie is het uiten, veruitwendigen van wat er leeft bij de spreker, schrijver.

En toch verloopt de communicatie niet altijd vlot.

De oorzaak van minder goede communicatie is het zichzelf niet willen blootgeven of de gesprekspartner niet willen kwetsen. Zoals steeds bij de (on)bewust moeilijkere topics (professioneel maar ook privé) is hier de onbewuste drijfveer om niet open en duidelijk te communiceren meestal een diep verankerde angst.

Een promotie die verwacht wordt of een best intensieve periode kunnen dus automatisch zorgen dat de open communicatie niet vrijuit gevoerd wordt.

Personen die beweren niet snel boos te zijn of niet snel onder de indruk te zijn van mededelingen, kunnen daarmee twee mogelijke reacties losmaken.   Zij nodigen misschien juist uit om met zo weinig omwegen direct tot de essentie te komen of zij maken dermate veel indruk dat daardoor hun gesprekspartner duidelijk dit gedrag kopieert (pacing) waardoor enkel nog rond de essentie gepraat wordt.

Het gevaar is dan dat er gepraat wordt maar niet meer gecommuniceerd vanuit de buik waardoor een groot deel authenticiteit verloren gaat.

Tijdens coachingstrajecten nodig ik al mijn coachees uit (ook zij die beweren zeer introvert te zijn) om open en vanuit de buik te communiceren. Eye-opening voor iedereen tot op heden en alweer een gegronde reden om in een coachingstraject te stappen want iedereen kan het leren.

Tijdens een vrijblijvend intakegesprek neem ik graag de tijd om toe te lichten hoe ik daarin slaag.

Intro

Een blog ?

Wat is de bedoeling? En eigenlijk nog meer : wat is mijn bedoeling, want ik schrijf hem toch?

Wel, als ik glashelder mag communiceren dan is de hoofdbetrachting van deze blog om zo veel mensen naar een coach te krijgen.

En ja, je hebt genoeg coaches. Ons beroep is nog niet beschermd. Ik wil jullie dan ook duidelijk maken dat je beter op gesprek gaat bij een gecertificeerd coach als bij een zichzelf verklaard pastoor.

Wat kan je van een coach verwachten?

Een coach die al heel wat kilometers in zijn / haar coachingstoel gezeten heeft, kan u zeker helpen bij het aanrijken van handvaten. Handvaten om de verandering die je wil inzetten ook daadwerkelijk in te zetten. Door in te zoomen op je totale aanwezigheid (en hier bedoel ik dus niet enkel de uitgesproken woorden maar ook de lading die je er zelf aan geeft in combinatie met je lichaamstaal) slagen we er zeker in om bepaalde aspecten van je leven op een totaal andere manier te bekijken.

De coach is hier enkel begeleider van het proces en jij zet de ‘deur-naar-binnen’ die we samen optrokken tijdens een gesprek steeds verder open. Of althans, jij hebt vanaf dan de sleutels in de hand om deze deur te openen of te sluiten en alle standen die daartussen liggen.

Waarom schrijf ik een blog?

Als je beslist om in een coachingstraject te stappen (en daarvoor leg je best nu al een afpraak vast voor een zogenoemd intake-gesprek van maximaal een half uur) dan vind ik het best aangenaam dat je ook een beetje achtergrond hebt over je coach. Al mijn teksten gaan direct over zaken die me ooit diepgeraakt hebben of me nog steeds raken.   Want de zoektocht naar je bewuste waarden en overtuigingen stopt nooit.