Zinvol leven

Zinvol leven is beter dan genieten.

Natuurlijk is er niets mis met genieten, mits het bijvangst is en geen levensdoel.  Aristoteles zei dat meer dan 2000 jaar geleden al, maar ook recent onderzoek laat zien dat we écht gelukkig worden van het gevoel dat ons leven zin heeft.

Volgens de Canadese hoogleraar Paul (mooie naam) Wong is zingeving zelfs het antwoord op de toenemende behoefte aan psychische hulp in onze maatschappij.

‘Niet nog meer diagnoses, pillen en psychiaters, maar het op gang brengen van de menselijke vaardigheid om betekenis te geven aan het leven.’

Wat ons leven vooral zinvol maakt, is de verbondenheid met anderen.

En weten we niet al lang dat daarvoor eerst verbondenheid met onszelf nodig is?

Het is dus belangrijk om een samenhangend verhaal te creëren over wie je diep vanbinnen bent en wat de rode draad is in je leven: je ‘narratieve identiteit’.   Narratief is volgens de Dikke Van Dale ‘op de manier van een verhaal’.

En een verhaal vertellen werkt ondersteunend om betekenis aan je leven te geven.

Jouw levensverhaal is in alle geval boeiend en een fantastisch fundament. 

Voor coaching in bedrijven is het vertalen van het verhaal naar de medewerkers en alle betrokken partijen het doel.  De missie en de waarden worden steeds belangrijker om duurzaam te ondernemen en te beslissen.

Om dat verhaal te vertellen haal ik er graag de definitie van coaching bij volgens het ICF (International Coaching Federation).

“𝘊𝘰𝘢𝘤𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘴 𝘦𝘦𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘯𝘦𝘳𝘴𝘤𝘩𝘢𝘱 𝘵𝘶𝘴𝘴𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘢𝘤𝘩 𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘢𝘤𝘩𝘦𝘦 𝘪𝘯 𝘦𝘦𝘯 𝘴𝘵𝘪𝘮𝘶𝘭𝘦𝘳𝘦𝘯𝘥 𝘦𝘯 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘦𝘧 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴 𝘥𝘢𝘵 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘢𝘤𝘩𝘦𝘦 𝘪𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘦𝘦𝘳𝘵 𝘰𝘮 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘰𝘧 𝘩𝘢𝘢𝘳 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘰𝘯𝘭𝘪𝘫𝘬𝘦 𝘦𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦𝘭𝘦 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪𝘦𝘦𝘭 𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘹𝘪𝘮𝘢𝘭𝘪𝘴𝘦𝘳𝘦𝘯.”

Deze definitie benadrukt dat coaching een partnerschap is tussen de coach en de coachee, waarbij de coach als facilitator optreedt van het leerproces,  het schrijfproces of het persoonlijk ontwikkelingsproces om zo de coachee te ondersteunen bij het bereiken van zijn/haar doelen en het realiseren van het potentieel.

Wil ook jij aan je levensverhaal beginnen schrijven?  Laat daarbij nare ervaringen niet weg, want ook die (of net die) vormen je. 

Vraag me gerust hoe ik een partnerschap invul met mijn coachees om hen te stimuleren om aan de slag te gaan.  Om te worden wie ze zijn.

Coaching gaat namelijk altijd over verandering.

Graag tot gauw voor een (virtuele) koffie?!

Paul