Mijn aanpak

Na een eerste vrijblijvend gesprek waarin ik je toelicht hoe ik werk, starten we een coachingstraject op.  Dat bestaat uit een aantal sessies van anderhalf uur.

We exploreren waarmee we aan de slag kunnen.

Dit domein gaan we echt verdiepen.  Daarvoor zet ik een paar technieken in.

Met respect begeleid ik mijn klanten om hun passie te ontdekken op de logische niveaus.  Die logische niveaus zijn onder te verdelen in het hebben (omgeving, gedrag, capaciteiten, waarden & overtuigingen) en het zijn (identiteit en missie).

We denken niet te veel na maar gaan voordenken.  Wie ben je ? Wat kan je ?  Wat is echt belangrijk voor jou om in balans te zijn ? Welke middelen zijn reeds voorhanden om met jezelf af te stemmen hoe je in je energie staat of stapt ?