Coaching

Stel jezelf open en voel wat coaching met je kan doen.  Een coach die degelijk opgeleid is, kan je meenemen van Denken over Voelen naar Doen (DVD). Zo installeer je een gezonde manier van denken, waardoor je weer in je eigen kracht komt te staan.

© Jan M.J. van Saene

Internationalisering, globalisering, informatisering: de concurrentiepositie van bedrijven staat voortdurend onder druk. Om te overleven moeten bedrijven proactief handelen, snel beslissingen nemen en zo wendbaar en flexibel mogelijk zijn.

Jezelf handhaven als bedrijfsleider of manager in deze context is niet vanzelfsprekend.

Vroeger was de baas de baas. En die had altijd gelijk. Nu is dat anders. De traditionele bedrijfshiërarchie maakt plaats voor gedecentraliseerde matrixstructuren, waar leiderschap kritisch wordt bekeken. Als manager lig je dan ook voortdurend onder vuur.

Om in die context toch adequaat te functioneren, doen steeds meer mensen en bedrijven een beroep op professionele coaches. Die coaches fungeren als klankbord, bieden andere perspectieven aan en dragen ertoe bij om een beslissingsproces als een plezier te ervaren en niet als een gewicht op de schouders.

Daarnaast duiken nieuwe bedrijfswaarden en tendensen op die niet zelden angst en onzekerheid teweegbrengen.  

Dikwijls is coaching in die omstandigheden de faciliterende factor bij uitstek, zowel voor de bedrijfsleiders als voor de werknemers.