Persoonlijkheidstypes

“Vragenlijsten, persoonlijkheidstesten, … ik heb het echt niet voor die dingen.”

Dat is nu een mooi voorbeeld van een statement waarmee de coach heel wat te doen kan hebben. Want zegt de coachee niet door dit te zeggen?

Laat ons duidelijk zijn : een coach gaat niet terug in het verleden. Als coach krijgen wij enkel veerkrachtige mensen op bezoek en kijken wij dus voornamelijk naar de toekomst. Die toekomst begint vandaag, nu dus. Ik sta graag wel eens stil bij het heden en het nu. Enkel als het gaat om de leuke dingen van het heden zoals daar zijn onze vier kinderen, onze hechte vriendenkring, onze professionele verwezenlijkingen.

Echter, als het gaat om de Enneagramtest die ik onlangs heel eerlijk en oprecht invulde en het daaropvolgend rapport van 42 pagina’s lang onder de ogen kreeg had ik spontaan twee opties ; die testen deden het nooit voor mij, dus nu ook niet of lezen en vooral snel parkeren.

Herkenbaar? Beste lezer, het enige antwoord hierop is ja. Als coach tijdens mijn werk mag ik geen oordeel hebben maar tijdens het schrijven aan mijn blog dus lekker wel. Als het antwoord neen is, dan kan ik u melden dat u tot de overgrote meerderheid van de Belgen behoort die leeft en laat leven en bijgevolg niet bezig is met “bewust-zijn”. You’re a human doing but not a human being. Als het antwoord ja is, dan deel ik hier graag wat het met mij gedaan heeft.

De twijfels die je ondertussen verwoord hebt en bijgevolg bestaansrecht hebben, komen in dergelijke test heel hard naar boven. Die heb ik voor mezelf opgelijst en dat was behoorlijk pijnlijk. Want dan pas kan je zelfbegrip tonen voor de situatie waarin je zit. Jij zit namelijk aan het stuur van je leven en niemand anders. En pas vanaf nu kan het werk aan jezelf echt beginnen. De perceptie kan verruimd worden en een haalbaar actieplan kan opgesteld worden. Enkel in overleg met jezelf weet je waar je zal uitkomen.

Tijdens deze vakantie wens ik jullie allen zo een paar reflectiemomentjes. Schrijf gerust de zin op die plots in je opkwam en breng het stuk papier mee als je op intakegesprek komt.

Ondertussen volg ik een accreditatietraining bij Alert Management om inzichten te verwerven om op een optimale wijze gebruik te maken van de informatie die aangerijkt wordt door de KOAN-PersoonlijkheidsIndicator (KOAN-PI).

De KOAN-PI is een zeer rijk instrument dat gebaseerd is op uitgebreid onderzoek met een empirische inslag. Eigen aan empirische instrumenten is dat de informatie uit de schalen als het ware als een lappendeken is opgebouwd.

Geïnteresseerd?  Bel 0473 91 79 11